ปุ๋ยแพงก็ไม่พัง งานประชุมระดมความเห็นเพื่อหาทางออก (focus group) รับมือปุ๋ย-สารเคมีราคาแพง

22 มิ.ย. 2565 08:30-12:00 ถึง
22 มิ.ย. 2565 08:30-12:00

-