กำหนดการเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน 7-9 กรกฎาคม 2565

07 ก.ค. 2565 08:30-17:30 ถึง
09 ก.ค. 2565 08:30-13:00

ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี