งานเปิดโลกวิชาการปลูกดีกินดี วิถีเกษตรธรรมชาติ

13 ก.ย. 2565 08:00-16:00 ถึง
13 ก.ย. 2565 08:00-16:00

หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จ.ลำปาง