เสวนา ฝ่าวิกฤติก้าวสู่อนาคตความมั่นคงทางอาหาร

26 มี.ค. 2565 09:30-15:00 ถึง
27 มี.ค. 2565 09:00-12:00

ณ สวนชีววิถี ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี